loading...

Filmai Valentino dienos progai

Filmai Valentino dienos progai
BANERIS

Visada kaip pirmą kartą / 50 first dates

 

 

Meilė / Amour

Užrašų knygelė / The Notebook

Įsimintinas kelias / A Walk to Remember

Puikybė ir prietarai / Pride and Prejudice

Didysis Getsbis / The Great Gatsby

Tegyvuoja meilė / Love Actuallye You

P.S.Myliu Tave / P.S. I Love You

Namas prie ežero / The Lake House

 Taip pat skaitykite: BRAŠKĖ

Buvo sekmadienis ir mama sumanė iškepti tortą, glaistytą vaniliniu kremu ir papuoštą braškėmis.
Mūsų sode kaip tik sunoko pirmosios braškės. Beliko tik nueiti į sodą ir jų priskinti. Vaikai čiupo pintinėlę ir nedelsdami išbėgo.
Braškių buvo daug ir visos klusniai keliavo į pintinėlę. Tik viena didelė braškė bandė pasislėpti po lapais. Jeigu ji būtų buvusi žalia arba… na, mėlyna, tai gal jai ir būtų pavykę. Bet braškė buvo skaisčiai raudona, ir sesutė tuoj ją pastebėjo. Tačiau braškė nė nemanė pasiduoti. Ji nutrūko nuo stiebelio ir pradėjo bėgti. Sesutė bandė ją sugauti, bet braškė buvo vikresnė. Ji nuskuodė tolyn ir dingo už namo kampo.
– Mes turim ją sugauti, – tvirtai pasakė brolis.
– Reikėtų ją apsupti, – pritarė sesutė.
Mažasis broliukas nieko nepasakė, nes dar nemokėjo kalbėti. Bet jis mokėjo vaikščioti keturiom, kaip šuo, ir tuoj nusekė paskui braškę. Turbūt jis užuodė braškės pėdsakus. Sesutė nubėgo braškei už akių iš kitos namo pusės, o vyresnysis brolis atsinešė tinklelį drugeliams gaudyti.
Deja, braškės už namo nebuvo. Ji kažkur dingo. Niekas nesuprato, kur ji galėtų būti.
Tik mažasis broliukas sėdėjo ant žolytės ir patenkintas šypsojosi. Jam iš burnos buvo išlindęs braškės kotelis. Taigi galėjai įtarti, kad braškė dingo jo burnoje.
– Jos iš ten nebeištrauksi, – nusivylęs pasakė vyresnysis brolis.
– Gudriai pasislėpė, – pridūrė sesė.