loading...

Graužinienė Aie Atsistatidinimą, Eurą Kitus dalykus…

Graužinienė Aie Atsistatidinimą, Eurą Kitus dalykus…
BANERIS

Taip ir šie dėsniai yra neutralūs nei pozityvūs, nei negatyvūs. Jie nepriklauso nuo jūsų asmeninių įsitikinimų, polinkių ar troškimų. Versle jie visada egzistavo ir egzistuos. Kaip rašė Gėtė: „Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga, visada rimta, visada teisi, o klysta 1r apsirinka tik zmonės. Žmogus neįstengia jos suvokti, jos paslaptys prieinamos tik išrinktiesiems.“