loading...

Pratimas padėsiantis lengvai atsikratyti pagurklio

Pratimas padėsiantis lengvai atsikratyti pagurklio
BANERIS

Taip ir šie dėsniai yra neutralūs nei pozityvūs, nei negatyvūs. Jie nepriklauso nuo jūsų asmeninių įsitikinimų, polinkių ar troškimų. Versle jie visada egzistavo ir egzistuos. Kaip rašė Gėtė: „Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga, visada rimta, visada teisi, o klysta 1r apsirinka tik zmonės. Žmogus neįstengia jos suvokti, jos paslaptys prieinamos tik išrinktiesiems.“ Jeigu užsimanote išmokti kulinarijos, studijuojate kulinariją ir laikotės produktų derinimo bei ruošimo taisyklių, kurios praeityje pasiteisino kaip geriausios. Nesumanysite pridėti ar atimti produktų, nes tada patiekalas būtų kitokio skonio. Taip ir versle: negalima tikėtis sėkmės, jei pažeisti esminiai laiko patikrinti principai bei dėsniai.

 

Versle ir gyvenime jums sekasi tiek, kiek jūs suprantate, kokie gi veiksniai lemia sėkmę ir kiek sugebate jais pasinau’ doti. Todėl šios knygos tikslas yra pateikti jums veiksmingas idėjas ir strategijas, kurios jau yra pasiteisinusios.

„Visuotiniai dėsniai ir principai primena telefono numerius jeigu surenkate teisingus skaičius, būtinai prisiskambinate ten, kur norite. Bet jei rinkdami numerį suklysite, . net ir būdami protingi, puikiai išsilavinę, nuoširdūs ir atkaklūs, norimam žmogui neprisiskambinsite.

Tūkstančiai kompanijų kasmet dirba nuostolingai ar net pasitraukia iš verslo tik dėl to, kad jų vadovai nežino šių visuotinų dėsnių arba jų nesilaiko. Ir šimtai tūkstančių, net milijonai kompanijų kasmet nerealizuoja savo galimybių tik todėl, kad nuolat pažeidžia vieną ar kelis iš šių dėsnių.

Kuo labiau jūsų sprendimai remsis šiais principais, tuo svaresnės bus jūsų verslo pergalės. Į savo aplinką jūs pritrauksite geresnių žmonių, lengviau gaminsite ir parduosite savo produktus bei paslaugas, racionaliau reguliuosite kainas, jūsų verslas ims natūraliai plėstis, o pelnas -augti. Kai kurie dėsniai iš pradžių gali pasirodyti keisti ar prieštaringi.

Tačiau tai, kaip sakiau, yra amžinosios tiesos. Jos egzistuoja per amžius. Jos visada veikė. Jos yra natūralios. Jos neatsiejamos nuo visatos tvarkos. Ir galų gale _]OS yra nenuginčijamos.